torsdag 8. april 2010

Et rikere språk

Det Norske språket er altfor ensidig og vi eier altfor få synonymer i spåket vårt. Jeg syntes at dn økende globaliseringen av språket vårt er en "Great thing".
At vi bruker låneord fra land fra England og Tyskland i vårt dalgligdagse språk er en bra ting fordi vi venner oss til å vruke engelske ord som kan hjelpe Norge som en nasjon på det internasjonale jobb-markedet.

Det Norske språket har også godt av flere synonymer i språket. Jeg regner med at alle har prøvd å komme på et norsk ord også dukker bare det Englske opp i hodet.

Jeg håper at en dag kan Norsk og Engelsk bli brukt om hverandre i det muntlige språket, uten tanke på grammatikk.

Mvh. Per

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar